ALLOTJAMENT

Allotjament d'equips

401.2 - El comitè organitzador local és responsable del cost de l'allotjament dels equips en funció dels següents criteris:
  • a) 3 nits (4 nits per equips procedents d'un altre continent.
  • b) Atletes: Màxim 4 corredors per categoria (Senior W / M, Junior W / M)
  • c) Pels membres de la família atlètica:
    • 1 oficial per equips de 5 corredors o menys.
    • 2 oficials per a equips entre 6 i 10 corredors.
    • 3 oficials per equip d'11 corredors o més.
  • d) Els menjars es paguen a partir del dinar del primer dia i fins l'esmorzar del dia de sortida.
Tots els membres o oficials dels equips que no estiguin dins els paràmetres previstos s’hauran de pagar les despeses d’allotjament.